HBDH: “1 Mayıs’ta safları dolduralım, mücadeleyi büyütelim”

740

1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle açıklama yapan Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH), “İşçilerin ve tüm ezilen halkların enternasyonal birlik, dayanışma, mücadele günü 1 Mayıs’ı   emperyalist işbirlikçi   faşist AKP ye karşı yeni ve büyük direnişlerin başlangıcı yapalım” dedi.

HBDH açıklamasında, “13 yıldır Türkiye ve Kürdistanı yöneten AKP hükümeti ve onun diktatör heveslisi lideri RT Erdoğan’ın ve tekelci kapitalist düzenin geldiği nokta hırsızlıkla, rantçılıkla, rüşvetçilikle, doğa ve kadın düşmanlığıyla, çocuklara yönelmiş tecavüzcülükle ve bütün bu iğrençliklerin üzerini örtmek için yürütülen en rezil din tüccarlığıyla tam anlamıyla dibe vurmuş bir çürümüşlüktür. İşçi sınıfının ve tüm emekçilerin kazanılmış haklarına saldırıların, kiralık işçilik vb. iğrenç sömürü yollarıyla boyutlandırılmasıdır.

Sadece bunlar değil;her türlü muhalefetin cinayet, katliam dahil her yoldan boğulması, binlerce yurtsever ve devrimci siyasetçinin tutuklanması,

Kürt ulusu için demokratik özerklik ve özyönetim amacıyla direnen kahraman Kürdistan kentleri Silopi, Silvan, İdil, Cizre ve Sur’un katliamlarla yıkılması, halen büyük direnişle her biri Kobanê ruhunun temsilcisi olan Nusaybin, Silopi, Şırnak ve Gever’e karşı tam bir vahşetle saldırılması, ve basın başta olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerin sistematik olarak yok edilmesi, Alevi ve diğer inançlardan ve ezilen ulus ve ulusal topluluklardan halklarımızın sürekli aşağılanması ve üzerilerindeki baskının daha da şiddetlenmesi, kendi yasalarının ve hukuk sistemlerinin  kendileri tarafından adeta paspasa çevrilmesi ve RT Erdoğan’ın her sözünün kanun haline getirilmesi, her fırsatta meşruiyet kaynağı olarak gösterdikleri seçimlerin, 7 Haziran gibi işlerine gelmeyen bir seçim sonucu ortaya çıktığında bir çırpıda tekmelenip çöpe atılarak, açıktan yalana dönüştürülmesi ve benzeri yollardan dizginsiz bir faşist terörde yaşanan derin çürümüşlüğe eşlik etmektedir.

Bu çürümeye, bu faşist teröre, bu işgal heveslerine ancak emekçi Türkiye ve Kürdistan halklarının birleşik mücadelesi dur diyebilir! Gün 1 Mayıs’ın ruhuna uygun biçimde birlik olma ve birlikte mücadeleyi büyütme günüdür!

Halklarımız bu vahşet politikalarına mahkum değildir. Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH)  sömürüye, emperyalist-kapitalist sisteme,her türden gericiliğe ve faşist AKP hükümetine karşı işçilerin, gençlerin, kadınların, emekçi halklarımızın birleşik devrimci gücünü demokrasi, özgürlük ve insanca yaşam alternatifini ifade ediyor” denildi.

HBDH devamla şu çağrıları yaptı:

İŞÇİLER!

1 Mayıs işçi sınıfının yarattığı büyük mücadelelerin eseridir. Emperyalist işbirlikçi tekellere karşı HBDH’nin öncülüğünde gelişen mücadelelerin başlıca öznelerinden biri işçilerdir. 1 Mayıs’da hayatı durduralım, sokakları zaptedelim, direnişi her türlü mücadele aracıyla büyütelim.

GENÇLER, KADINLAR!

Sömürü ve her türden gerici- faşist tekelci kapitalist sistemini işçi, köylü, emekçi, öğrenci gençlik ve kadınlar yıkacak. Yeni yaşamı kadınlar ve gençlik kuracak. HBDH gençliğin ve kadınların mücadele örgütüdür. 1 Mayıs’da bütün sokakları ve alanları direniş mekanlarına dönüştürelim.

EZİLENLER, EMEKÇİ HALKLARIMIZ!

Dinsel, mezhepsel, ulusal, yerel ve cins ayrımcılığına ve her türden parçalanmışlığa karşı, direniş ve devrim tek yoldur, tek çaredir. Birleşmiş ve devrimci öncülüğe sahip halklar, ezilenler yenilmezdir. HBDH’nin öncülüğünde 1 Mayıs’da birleşik mücadeleyi yükseltelim.

GEVER’İN NUSAYBİN’İN ŞIRNAK’IN SİLOPİ’NİN DİRENEN KAHRAMAN HALKI VE KAHRAMAN DİRENİŞÇİLER!

Sömürüye, emperyalist-kapitalist sisteme,her türden gericiliğe ve AKP faşizmine karşı yürüttüğünüz kahramanca direnişiniz sadece Kürdistan’ın değil, Türkiye’nin, Ortadoğu’nun ve tüm dünya halklarının onurudur. HBDH olarak direnişinizi tüm gücümüzle sahipleniyoruz. 1 Mayıs’da halklarımızı direnişi sahiplenmeye çağırıyoruz.

HBDH, işçilerin, gençlerin, kadınların, emekçi halklarımızın, ezilenlerin birleşik devrimci gücüdür. Safları sömürüye, emperyalist-kapitalist sisteme,her türden gericiliğe ve faşizme karşı direnmek isteyen, demokrasi, özgürlük ve insanca yaşam isteyen herkese açıktır.

1 Mayıs’da emperyalizme, sömürüye, faşizme, ırkçılığa ve soykırıma karşı safları dolduralım, büyütelim

Facebook

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınızı buraya yazınız