Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) 1. kuruluş yıldönümüne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye, Kürdistan ve Bölge halklarını, özgürlük ve eşitlik mücadelesini büyütmeye, faşizme, emperyalizme, kapitalizme ve her türden gericiliğe karşı, devrimci savaşı yükseltmeye çağırdı.

HBDH açıklamasında, ‘’Birleşik Devrim Hareketimiz, emekçi halklarımıza, kadınlara, gençlere, kanlı savaşlar, büyük acılar, yoksulluklar, sömürü ve ölümden başka bir şey sunamayan, dünyamızı ve doğamızı yıkımlara uğratan emperyalistlere ve gerici-faşist bölge devletlerine karşı, mücadele bayrağını yükseltiyor. HBDH, emperyalistlerin ve gerici bölge devletlerinin egemenlik savaşları ve ırkçı faşist politikaları sebebiyle kan gölüne dönen Ortadoğu coğrafyasında, bir umut ışığı gibi parıldayan ve aynı zamanda bir kadın devrimi olan Rojava Devrimi’ni sahipleniyor, onun ışığını Suriye’den Irak’a, Türkiye’den diğer alanlara kadar, tüm dünyaya yaymaya çalışıyor’’ denildi.

AKP-MHP’nin Kürdistan’da sürdürdüğü saldırılara dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

‘’HBDH, faşist AKP yönetiminin, Kürdistan’daki katliamlarına, OHAL terörüne, demokratik kurumlara dönük saldırılarına, tutuklama ve işkence politikalarına, kadın cinayetlerine, işçi- emekçilere dönük sömürü ve baskılara, HES’ler ve barajlarla doğayı talan etmesine karşı mücadele kararlılığını sürdürüyor.

ÖCALAN VE TÜM TUTSAKLAR İÇİN MÜCADELEYİ BÜYÜTME SÖZÜ

HBDH, başta İmralı olmak üzere, zindanlardaki, tecrit ve baskılara karşı durma, Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan ve tüm devrimci tutsakların özgürlükleri için mücadeleyi daha da büyütme sözünü yineliyor.’’

BAHAR ATILIMI İÇİN ŞEHİTLERİN VE DİRENENLERİN İZİNDEN

Açıklamanın devamında, bahar sürecine ilişkin tüm devrimci dinamiklere şu çağrı yapıldı:

‘’HBDH, 2017 yılının Mart’ında, 12 Mart muhtırasının, Bayazıt, Halepçe, Gazi ve Qamışlo katliamlarının yıldönümlerinde, Newrozun ateşten ve direnişten gelen gücüyle, onurdan ve özgürlükten yana olan tüm güçleri, alanlarda ve mücadele cephelerinde savaşımı yükseltmeye çağırıyor.

İster Türkiye’de olsun, ister Kürdistan’da, ister Ortadoğu’da olsun, isterse dünyanın başka bölgelerinde, emperyalistlerin ve gerici faşist devletlerin halklara baskı, sömürü ve ölümden başka bir seçenek sunamadığını gösteren katliamlarla dolu Mart ayındayız. Vietnam’ın My Lai bölgesinde ABD emperyalistlerinin, İstanbul’un Bayazıt’ında ya da Gazi Mahallesinde Türk Devletinin, Güney Kürdistan’ın Halepçe’sinde Saddam yönetiminin, Rojava’nın Qamışlo’sunda Suriye rejiminin gerici, faşist devlet politikalarının sonucunda emekçiler, yoksul halklar katledilmişlerdi.

HBDH olarak, bu katliamlarda ölümsüzleşenler şahsında, tüm şehitleri saygıyla anıyor, anılarına bağlılık sözünü yineliyoruz.

Aynı güçler ya da zihniyet devamcıları bugün yeni katliam politikalarını sürdürüyor, daha pervasız ve kıyıcı bir şekilde, halklarımıza köleliği dayatıyorlar. Ortadoğu’da, Türkiye ve Kürdistan’da yaşananlar bunun en yalın göstergeleridir. HBDH, tüm bu gerici faşist politikaların karşısına birleşik devrim mücadelesini büyüterek çıkıyor, katliamların hesabını sormak ve yeni kıyımları engellemek isteyen tüm onurlu insanları saflarına çağırıyor.

DAHA FAZLA MÜCADELE VE ÖRGÜTLENME

HBDH Kuruluş bildirisinde, “Eğer önlenmezse mevcut durum kaçınılmaz olarak daha kanlı bir diktatörlüğe doğru gidecektir. Bu gidişi engelleyecek hiç bir düzen gücü ve kurumu kalmamıştır. Bu gidişi yalnız ve yalnızca halkların birleşik direnişi ve devrimi önleyebilir” diye açıklanmıştı.  Özyönetim direnişlerine dönük katliamlardan darbe girişimlerine, OHAL ilanlarından halkın seçilmiş temsilcilerinin tutuklanmalarına kadar tüm gelişmeler, bu öngörüleri doğrulamış, birleşik direniş ve devrimin hayati bir görev olduğunu ortaya koymuştur.

AKP ve başındaki Tayyip Erdoğan, kendi gerici faşist rejimlerini tahkim etmek için, şimdi referandum yoluyla, diktatörlüğü halklara onaylatmaya çalışıyor. Bu politikalara karşı çıkanları tutukluyor, işkence yapıyor. Resmi ve gayrı resmi kolluk güçleri eliyle ve sivil faşist unsurlarla “Hayır” diyenleri tehdit ediyor. HBDH olarak, faşist AKP yönetiminin ve Erdoğan’ın bu kirli planını boşa çıkartacağımızı, “Hayır” diyenlere dönük saldırı ve tehditlerin karşısında duracağımızı ilan ediyoruz.

Mart ayında, HBDH’nin birinci kuruluş yıldönümünde, baharın müjdelendiği bu ateşten zamanlarda, katliamlarda ölümsüzleşenlerimizi anmanın, onların anılarına layık olmanın en iyi ifadesinin, devrim mücadelesini büyütmek olduğunun bilincindeyiz. Türk, Kürt ve diğer milliyetlerden halklarımızı, işçi ve emekçileri, kadın erkek tüm mücadele yoldaşlarımızı HBDH saflarında örgütlenmeye ve devrimci savaşı büyütmeye çağırıyoruz.’’

Halkların Birleşik Devrim Hareketi

11 Mart 2017

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınızı buraya yazınız