RTE’NİN TEK TİPLEŞTİRME POLİTİKALARI ZİNDANLARDA YENİLECEKTİR !

Erdoğan’ın cezaevlerinde tek tip elbise dayatması 15 yıldır topluma dayatmaya çalıştığı tekçi zihniyetinin cezaevlerine yansımasıdır. Nasıl ki “Tek din” diyerek alevileri dışlıyorsa, “tek millet” diyerek kürt halkını ve diğer türkiye halklarını dışlıyorsa “tek tip elbise” politikası ile de cezaevindekileri toplumdan dışlayarak, tutsakları toplum gözünde “insanlıktan çıkmış yaratıklar” durumuna getirmek istemektedir. Farklılıklardan zenginleşen bir topluma dayatılan “tek tipleştirme”de son nokta olan bu durum ancak RTE Faşizmine yakışırdı!

İnsana dair tüm değerleri hedef alan RTE Faşizmi 12 Eylül dönemini hatırlatır cinsten kimliksizleştirme politikasını Fetullah bahanesiyle bütün devrimci tutsaklara dayatmaktadır. Ancak nasıl onların zulüm ve işkence tarihleri varsa devrimcilerin de direniş ve zaferlerle dolu bir tarihi vardır. Bu uygulama ilk defa RTE ile beraber denenmemiştir. 12 eylül Askeri diktatörlüğünün uyguladığı tek tip politikasına direnen devrimciler bugünde RTE’nin Faşist politikalarına aynı karaklılıkla karşı koyacaklardır. Bizler şunun çok iyi tanığıyız. Devrimci tutsaklar tek tip elbise giymemek için yıllarca mahkemelere çıkmadılar. Zorla tek tip elbise giydirilip mahkemelere götürüldüklerinde de kelepçelerinden kurtulduklarında tek tip elbiseyi yırtıp mahkeme heyetine fırlattılar. RTE yönetimindeki AKP iktidarında tek tip elbise dayatmasıyla hapishanelerde yeni bir baskı ve saldırı dönemine giriliyor. Hapishanelerden yeni tabutlar çıkarılarak siyasi tutsaklara korku imparatorluğu tarafından bir mesaj verilmeye çalışılıyor.

Tek Tip Elbise saldırısınınnın hedefine Fetullahçı tutukluların konması bir savaş hilesidir ve asla bu oyuna gelinmemelidir. Bu saldrı tüm Türk ve Kürt devrimci tutsaklara yönelik yeni bir fiziki, biyolojik ve psikolojik imha kampanyası ve hazırlığıdır. Fetullah tutukluları teslim alınabilir belki. Ama devrimci tutsaklar daha önce olduğu gibi hapishanelerde direnişi yükselteceklerdir. Bundan kimsenin kuşkusu yoktur. Tek tip elbise saldırısı hapishanelerde direniş duvarına çarpıp geri dönecektir. 12 Eylül askeri faşist cuntasına tattırılan yenilgi bu kez RTE’nin AKP’sine tattırılacaktır. Tek tip elbise saldırısının bertaraf edilmesi hapishanelerdeki devrimci tutsakların direnişi ve dışarıda devrimci demokratların, kendisine insanım diyenlerin mücadelesi sonucu bertaraf edilecektir. Mücadele ve direniş bayrağı zindanlarda bizlerle yeniden yükselecektir.

Rıfat Efe

8 Agustos 2017

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınızı buraya yazınız