Birleşik Devrim Geleceğin Kazanılması, Gençliğin Kazanması Demektir! – HBDH YK

1446

GELECEK GENÇLİKLE KAZANILACAK!

Gençlik bugünde geleceği temsil eder. Bugün gelecek için yapılanlar ise  gençliğin yaşamını belirler.  Bu düzenin, toplumun bütün katmanlarına olduğu gibi gençliğe de geleceksizlikten başka  vereceği, vadedeceği bir şey yoktur. Bu düzenin, bu saltanatın nefes aldığı her an gençliğin yaşamından çalınan zamandır.

Toplumsal yaşam pratiğinde güncel olarak ortaya çıkan bütün olgular, kapitalizm denen çürümüş sistemin sonuna gelindiğini işaret ediyor. Tarihin çöplüğünde yerini alması gereken bu çürümüş sistemin ve bu çürümüşlüğün Kürdistan ve Türkiye’deki temsilcilerinin, insanlığa ve halklarımıza  sefalet ve zulüm dışında verecek hiç bir şeyleri kalmamıştır.

Bugün toplumsal durumu incelerken karşımıza çıkan manzara, egemenler ile ezilenler arasındaki uçurumun büyük bir altüst oluş olmaksızın yok edilemeyeceği bir noktayı göstermektedir. Manzaranın bir yanı, büyük imkan ve olanaklarla süren sömürgen bir şatafat, diğer yanı ise soğan ve patates kuyruklarında sürdürülmeye çalışılan yaşamlardır. Bir yanda saray eğlenceleri,ejder meyveleri, diğer yanda çöpten yiyecek toplayanlar… Bir yanda Aynı gemideyiz masalıyla sürdürülmeye çalışılan kokuşmuş bir lüks ve ihtişam, diğer yanda yoksullukla, işsizlikle yaşamdan kovulanlar… Bir yanda vatan millet edebiyatıyla topraklarımızın tüm zenginliklerini Emperyalistlere altın tepside sunanlar diğer yanda kendi topraklarında kendi öz vatanlarında ulusal kimliklerinden vazgeçmedikleri için terörist ilan edilenler.

Evet manzara budur. Ve düzenin sahipleri tüm bunların devamını önümüze gelecek için tek seçenek olarak koymakta ve bunu sağlayabilmek için halklarımızın üzerinde her türlü baskıyı uygulamaktadır. Saltanatlarını sürdürebilmek için ellerinde baskı ve zor yöntemleri dışında neredeyse hiç bir şey kalmamıştır. Ama ne yaparlarsa yapsınlar halklarımızın karşı koyuşunun önüne geçememekte, mücadelesini bastıramamaktadırlar.

Bugün Leyla Güvenin öncülüğünde 100’lü günleri çoktan geride bırakan  tecrite karşı geliştirilen Açlık Grevi Direnişi ve geldiği boyut  bize bunu en güncel biçimde anlatmaktadır. Kürt halk Önderi Abdullah Öcalan ve Devrimci tutsaklar üzerindeki tecrite karşı yönelen bu eylem bu topraklarda zulmun asla kabullenilmeyeceğinin güçlü bir ispatıdır. Şehirlerde, dağlarda, fabrikalarda, okullarda, zındanlarda ve sokaklarda yani her yerde bu zulum düzenine karşı savaş sürmektedir. Bazen sessiz ve derinden, bazen ise önüne çıkan bütün engelleri paramparça eden güçlü bir akıştır bu. Daglarda ve şehirlerde durduralamayan gerilla, onlarca işçi grev ve direnişi, kadınların isyanı, irili ufaklı öğrenci eylemlilikleri ve halkın gittikçe kabaran patlamaya adım adım yaklaşan öfkesi mutlaka hedefine varacaktır.

SEN HANGİ TARAFTASIN ?

Bir yanda çürüyenin, diğer yanda yeşerenin olduğu; bir yanda geçmişi, tükenmişi temsil edenlerin, bir yanda  geleceğe doğru yürüyenlerin bulunduğu bir kavgadır bu. Gençliğin safı, faşist devlete karşı özgür bir gelecek hedefiyle döğüşenlerin yanıdır. Bu saray saltanatının, bu korku iktidarının sonu getirilmeli, Birleşik Devrim başarılmalı, faşist devlet yıkılmalıdır!

Birleşik Devrim kurtuluşun tek yoludur!

Birleşik Devrim, toplumun insan hak ve özgürlükleri temelinde yeniden örgütlenmesi demektir!

Birleşik Devrim, zindanların yıkılması, devrimci tutsakların özgürleşmesi demektir!

Birleşik Devrim, gençlik için geleceksizlik anlamına gelen İşsizliğin yokedilmesi demektir!

Birleşik Devrim, anadilde, parasız ve bilimsel  eğitim ve bu eğitime tüm emekçi çoçuklarının erişme özgürlüğü demektir!

Birleşik Devrim, Yaratılacak bütünlüklü özgürlük ortamıyla, gençliğin kültürel, sportif ve entellektüel gelişiminin önündeki tüm engellerin kaldırılması demektir!

Birleşik Devrim, geleceğin kazanılması, gençliğin kazanması demektir!

 

Kadın, Erkek, İşçi, Köylü, Öğrenci Gençler;

Ne çaresiz ne de seçeneksizsiniz. Geleceğinizin elinizden alınmasına, özgürlüğünüzün çalınmasına izin vermeyin!  Kendi geleceğinizi elinize alın! Bu zulüm düzeninin yıkılması mücadelesine omuz verin! Birleşik Devrim mücadelesinin  bütün alanlarda büyütülmesine katkı sağlayın.

Arap, Kürt, Türk  Tüm Halklardan Gençler;

HBDH halkların kurtuluş umududur! HBDH devrimi isteyenlerin  onu kurtuluş umudu olarak görenlerin birleştiği yerdir! HBDH devrimin örgütüdür!

Halkların Birleşik Devrim Hareketi’ne katılın, destekleyin!
Birleşik Devrimin gücünü büyütün!

Mutlaka Kazanacağız!

 

HBDH Yürütme Komitesi
15 mart 2019

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınızı buraya yazınız