Rojava Devrimi’nde İz Bırakan Komutanlardan ULAŞ YOLDAŞ – YPG Komutanlarından Ömer Cudi

833

Devrimin, sosyalizmin ve kahramanlığın sembolü Ulaş yoldaş; devrimci mücadelede duruşunla komünal toplumların merkezi olan diyarlarda savaşmak için tüm sömürgeci, ulus devletlerinin sınırlarını aşıp devrime koştun. Büyük kavganın, devrimin bir parçası, önderi ve rengi oldun. Rojava devrim savaşında her an her saniye emek ve fedakarlıkla, büyük bir cesaret ve kararlılıkla her yerde moral ve heyecan kaynağı oldun. Devrime iz düşenler unutulmaz yoldaş.

Ulaş yoldaşı Rojava devriminde Ş. Rüstem ve Raqqa  sahasında hamlelerde tanıdık. Zaman zaman ortak tartışma ve diyaloglarımız oluyordu. Çok mütevazi, saygın ve olgun bir duruşu vardı. Savaşta komutan, yaşamda öğrenen ve öğreten, çevresindeki insanlarla dost, yoldaşça bir karakteri vardı. Her zaman yanındaki yoldaşlara ve savaşçılarına, tarz-taktik, moral ve cesaret veren bir komutandı. Raqqa Azima bölgesinde ölümsüzleşmesi tüm savaşçılarımızda büyük hüzün, kızgınlık ve öfke yarattı. Hepimiz için çok ani ve hazırlıksız oldu onun şahadeti. Ulaş yoldaşın çok hayali, yapacağı çok şey vardı. Rojava ve Türkiye devrim mücadelesinde büyük bir önderlik yapabilecek bir arkadaştı. İnsan, Ulaş yoldaşta bu bilinci ve kabiliyeti görebiliyordu. Tüm devrimci hareketler için büyük bir kayıptı. İleriki süreçlerde ezilenlerin mücadelesinde tıpkı Mahir gibi, Deniz gibi, İbo gibi, Kemal ve Haki gibi, Castro ve Che Guevara gibi büyük misyon kaldırabilecek büyük bir militandı. Her zaman yoldaşlarının yanında, ön saflarda savaştı. Yoldaşlık ve komutanlık tarzı ile ender rastlanan bir arkadaştı. Yaşamına baktığımızda hemen sosyalist ve insani bir yönünü görebiliyorduk. Duruşu ve yaşamı sosyalizmin güzellikleriyle doluydu. Yoldaşlarımızın ölümsüzlüklerinin yıldönümleri, özgürlük mücadelemizin maneviyatı açısından çok önemli bir yerdedir. Deniz yoldaşlardan tutalım, Yusuf, Hüseyin, İbrahim, Mahirlerden,  Atakan yoldaşlara kadar. Önemli ve tarihidir hepsi. Devrim mücadelesini etkilemiş, aradan yıllar geçmesine rağmen, bugüne kadar hala etkileri süren bir mücadelenin sembolüdürler.

Raqqa’da Daiş zulmüne karşı çetin savaş sürerken, annesi de tüm devlet baskılarına karşı durarak, oğlunun mücadele yürüttüğü, devrimi yarattığı, son nefesine kadar savaşarak şehit düştüğü topraklara geldi. Bu geliş, tüm devrimci anneler için ve bizim çok anlamlı ve önemlidir. Tıpkı Ulaş yoldaşın duruşunda olduğu gibi, annesinin mücadele sahasında arkadaşları ziyarete etmesi büyük heyecan ve gurur kaynağı olmuştur.

Devrimci önderlerin ideallerini, duygularını, anılarını mücadelemizde yaşatmak için Ulaş yoldaşın anısına  bir hareketli alay inşa ettik. Bu bizim yoldaşlık ve devrimcilik borcumuzdur. Bu borcun gereği, bu büyük devrimcilerin yaşamlarından dersler çıkartarak, zafere dek ütopyalarını sahiplenerek, mücadelerinin takipçisi olacağız. Rojava ve Kürdistan devriminin gelişiminde bu mücadeleci ve direngen yoldaşların emeği büyüktür. Karacox’ta onlarca yoldaşımız ve Raqqa’da Ulaş yoldaş şehit düştüğünde kendimize şu sözü verdik “ düşmana karşı savaş ve özgürlük yolunda direnmek elzemdir” dedik. Sayısız yoldaşın emeğiyle Raqqa toprakları Daiş zulmünden özgürleştirildi. AKP hükümetinin Karaçox provakasyonu bu direnişle boşa çıkartıldı. Hareketimizin bugüne gelmesinde Ulaş yoldaş şahsında şehitlerimize verdiğimiz sözün ve onların devrimci ruhun etkisi bulunmaktadır. Ulaş yoldaş Rojava’da ezilen ve sömürülen Kürt ve Arap halklarının yanında omuz omuza savaştı. Onurlu bir duruş sergiledi. Rojava devriminde bir dakika bile olsun durmak bilmeyen zamanı hep devrimci mücadelede geçti. Dediklerini önce kendisi yapar yoldaşlarına sonra yaptırırdı. Hep ön saflarda savaştı, zor ve tehlikeli yerlere herkesten önce kendisi giderdi. Kendisinde pes etme, kaygılı savaş, vazgeçme gibi  mücadele tarzı yoktu.  Kendi yapısının bir parçasıydı. Onun için; devrim saflarında savaşan arkadaşlar onu sever ve dikkate alırdı. Rojava devriminde hep aktif bir konumu vardı. Onu boş göremezdiniz.  Kendinden çok yoldaşları ile ilgilenirdi. Örgütlü ve politik bir kişiliği vardı. İsyankar olduğu heybetli duruşundan belli oluyordu. Sosyalist kimliğini doğru temsil eden bir arkadaştı. Onun için saygı duyulan ve sevilen bir arkadaştı.

Biz Ulaş yoldaşı Rojava’dan önce sokak barikatlarında, Gezi direnişinde tanıdık. Gezi direnişinde ön saflardaydı ve sonrasında tutuklandı. Daha sonra Rojava devrim saflarına savaşmak için geldi. Aynı fedakar duruşu burada da devam etti. Durmak yorulmak bilmeyen bir özelliği vardı. İyi savaşan ve savaştıran bir komutandı. Rojava devriminin de iyi bir komutanı oldu. Taksim’de en radikal duruşu sergileyen, Türkiye’de sömürü ve zulme karşı isyan eden ve direnen halkların yanında önderlik yaptı. Türkiye ve Rojava’da yürütülen devrimci mücadeleye böyle bakmak gerekir. Ulaş yoldaş gibi nice yoldaşları anmak ve yaşatmak önemlidir. Bir kızı vardı, neredeyse hiç görmedi kendi kızını. Ezilen ve sömürülen kürt halkının mücadelesini anlamlı kılmak amacıyla bu uğurda şahadete ulaştı. Şahadete giderken bile bu yaşamın anlamını derinden yaşayan ve onun onurunu gururunu yaşayan bir insan oldu. savaş pratiğine baktığımızda ölümü yenmiş ona meydan okuyan bir tavırla savaşan bir askeri duruşu vardı. Hem Türkiyeli hem de Kürdistanın gençlerini derinden etkilemiştir. Devrimi ve devrimci insanları temsil etmek temel hedefimizdir.

Ulaş yoldaş yiğit bir yoldaştı güzel ütopyaları vardı. Onun yaratmış olduğu devrime sonuna kadar bağlı kalıp, ideallerinin takipçisi, eylemcisi ve örgütleyicisi olacağız. Devrimi kesintisiz ve sonuna kadar sürdüreceğiz. Yüzeysel bir katılımdan çok etkili bir biçimde ve düşmanı sarsacak halkın özlemlerini yerine getirecek bir düzeyde siyasal ve askeri güç durumuna gelmek bağlılığımızın gereği olacaktır. Onların yanında yaşayanlar için, onların anısına sonuna kadar bağlı kalacağız. Ulaş yoldaş bizim değerimizdir, bizim ve ortak devrimimizin bir parçasıdır. Onlarsız Rojava devrimini tanımlayamayız. Rojava devriminin bu düzeyde gelişmesinde rollerini görmezlikten gelemeyiz. Mücadelesinde yaşanan tüm zorluklara rağmen inandığı değerlerden hiç taviz vermeyerek komutanlık yaptı. Rojava devrimine yaptıkları katkılarından minnet ve borç duygularımızı belirtiyoruz. Bir Ortadoğu insani direniş hareketi olarak bu direnişçilikte rolü önemliydi. Ulaş yoldaşlar bizden uzak değil, bu devrimin ve coğrafyanın bir parçasıdırlar. Önder APO’nun militanları olarak bundan sonraki mücadelemizde şehit yoldaşlarımızı yaşatmaya devam edeceğiz. Bu temelde hem Ortadoğu hem de Kürdistan’daki özgürlük mücadelemizde onları yol haritamız ve bayrak edineceğiz. Devrimci kimliğimizi koruyarak şovenizme ve faşizme karşı görevimizi yerine getireceğiz. Ulaş yoldaşları bir kez daha saygıyla anıyoruz. Apo’cu militanlar olarak bugüne kadar nasıl ki gereken bağlılığı gösterdik, gereklerini yerine getirdik bundan sonra da Türkiye ve Kürdistan devrim şehitlerine Deniz’lerden, Mahirlere, İbo’lara Haki ve Kemal yoldaşlardan Ulaş yoldaşlara kadar bağlılığın bir gereği olarak özgürlük ve sosyalizm mücadelesini yücelteceğimizin sözünü veriyoruz.

YPG Komutanlarından ÖMER CUDİ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınızı buraya yazınız