IŞİD’in boyutları, yarattığı güçlükler ve IŞİD ile yüzleşme stratejileri – Steen Hasselbalch

438

*6-7-8 Temmuz 2019 tarihinde Kuzey ve Doğu Suriye’de ‘Uluslararası IŞİD Forumu’ düzenlenmiş ve foruma çok sayıda akademisyen, yazar ve gazeteci katılmıştır. Steen Hasselbalch, forumda ele alınan konuları ve sonuç metnini Komün Dergi için yazdı.

Bu forum, IŞİD’den geriye kalanlarla nasıl başa çıkılacağı üzerine gerçekleştirildi. IŞİD’in yarattığı kesintisiz tehdit Kuzeydoğu Suriye’de yer alan Amude kasabasında durdurulmuştur. Suriye’nin bu bölgesinde IŞİD’in halifelik olarak da bilinen korkunç terör rejimi büyük acılara ve sayısız ölümlere yol açtı. Ancak bu acılar bölgede kalıcı olmamış, zira halklar ayaklanmış ve büyük bir kararlılık ve cesaretle savaşıp bu korkunç düşmanı mağlup etmişlerdir. Pek çok yoldaş, halklarının özgürlüğü için canlarını feda etti. Onlara sonsuza dek minnettarız, yaptıkları fedakârlık asla unutulmayacaktır. IŞİD sempatizanlarına ne yapacağımıza ve IŞİD’in sadece coğrafi olarak değil ideolojik düzeyde de yenilmesini güvence altına almaya dair bir çözüm bulmamız bu büyük ölümsüzlerimize ve IŞİD’in işlediği suçların kurbanlarına karşı borcumuzdur.

IŞİD ile nasıl başa çıkılacağı üzerine olan bu foruma 200’den fazla kişi katıldı. Bu kişilerin 125’i konunun uzmanlarından ve yerel liderlerden oluşan özel bir komiteydi. Analistlerden, terör uzmanlarından, diplomatlardan, hukukçulardan, dini yetkililerden, askeri uzmanlardan, özerk yönetimde yer alan insanlardan ve YPJ ile YPG liderlerinden oluşan bu komite, IŞİD’in yarattığı sorunlara dair ortak bir çözüm bulmak için biraraya geldi.

Bu forumu düzenlemenin altında yatan neden halifeliğin yenilgiye uğratılmasının ardından IŞİD’in uyuyan hücrelerinin faaliyetlerindeki yoğunluktur. Bu yoğunluğu, tarım alanlarının yakılmasından (bu seneki mahsulün %20’si yangınlarda yok olmuştur) ve askeri personel ile sivil yöneticileri hedef alan sabotaj eylemlerindeki sürekli artıştan görebilmekteyiz. İlaveten, bin tanesi yabancı uyruklu olan 13.000 IŞİD savaşçısı şu anda SDF tarafından hapsedilmiş, bu savaşçıların eşleri ise çocuklarıyla beraber Suriye genelindeki kamplarda tutulmaktadır. Bu insanlar için bir çözüm bulunması gerekiyor. Forumda ayrıca IŞİD’in gerçekleştirdiği soykırımlar üzerine de çalışma yürütülmekle birlikte en nihayetinde önemli bir konu olarak forum, IŞİD zihniyetinin yok edilmesine dair bir yol bulmaya çalışmıştır.

Forum üç gün sürdü. İlk gün, IŞİD’in işlediği suçların mağduru olmuş kişiler sunumlarını yaptı. Bu kişiler arasında Şengal’den Yezidi kadınlar, Paris’teki IŞİD saldırısından kurtulmuş bir mağdur, Kobane ile Deyr-i Zor’dan sağ çıkmış birer kişi vardı. Bu katılımcılar, yaşadıkları bölgelerde işlenen korkunç soykırım hikâyelerini bizlerle paylaştı.

Bu sunumların ardından, IŞİD’in tarihsel kökenleri üzerine bir tartışma yürütülmüş ve akabinde Türkiye ile IŞİD arasındaki bağlantılara dair pek çok kanıt sunulup Türkiye’nin günümüzde bile halen IŞİD’in ideolojik ve lojistik olarak nasıl esas destekçisi olduğu konusu ele alındı.

Forumun ikinci günü ise daha yoğundu. İlkin, IŞİD içerisinde kadınlara uygulanan şiddet ele alınmıştır. Ancak bu konu ele alınırken IŞİD’in yenilmesinde kadınların oynadığı rol üzerinde de duruldu. Yapılan tartışmalarda, kadınların yaşamın her alanında erkek egemenliğini reddeden bir perspektifle yaşamda ve savaşta özsavunma yapılarını inşa etmeleri gerektiği belirtildi. Sonrasında ise Kuzeydoğu Suriye’de uluslararası bir mahkemenin düzenlenme imkânları ele alınmıştır. IŞİD’in ekonomik düzeni ve içyapısı hakkında da bir panel gerçekleştirilmiş ve bu panelde, faşist çetenin baş destekçisi Türkiye’nin rolü gün yüzüne çıkarılmıştır. Ayrıca bir bölgeye girmeden önce IŞİD’in taktik olarak o bölgeyi nasıl istikrarsızlaştırdığı konusuna da ışık tutulmuştur.

Forumun son gününde, IŞİD ile ilgili hukuki konular tartışıldı. Bu tartışmaların ardından, bazı sonuçlara ulaşıldı, ancak maalesef IŞİD’in işlediği suçlar konusunda Türkiye’nin sorumluluğuna yeterince vurgu yapılmadı. Gene de önemli uzlaşılara ve sonuçlara varılmıştır. Forumun sonunda yapılan açıklama şu şekildedir:

“Rojava Stratejik Araştırmalar Merkezi yönetimi olarak, katılımcılara değerli öneri ve değerlendirmeleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu öneriler, forum oturumlarında ortaya çıkan en önemli ortak kararlardır. Bu maddeler DAİŞ terör örgütünün tamamen bitirilmesi ve yeniden örgütlenmesinin engellenmesini amaçlamaktadır.

1. IŞİD’in yeniden örgütlenmesinin önüne geçilmesi için bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanması gerekmektedir. Bunun için, özerk yönetimler desteklenmelidir.

2. Bölgeyi ve dünyayı faşist saldırılardan korumak için YPJ, YPG ve SDG’nin gösterdiği onca fedakârlığa ve Suriye krizi sırasında Kuzey ve Doğu Suriye’deki özerk yönetimin oynadığı yapıcı role karşın müzakerelerde yeterince yer bulamamaları bölgenin bileşenlerine karşı büyük bir haksızlıktır. Bu durum, güvenlik konusunu ve siyasi istikrarı olumsuz yönde etkileyen bir etmendir. Dolayısıyla, ilgili yetkililer ve uluslararası güçler Kuzey ve Doğu Suriye’deki siyasi yönetimin müzakerelere uygun bir şekilde katılması için çaba göstermelidir.

3. Suriye krizine ve bölgeye dair bir çözüm bulmak için faşist çete gruplarının ortaya çıkmasına yol açan kaynakları ortadan kaldıracak bir demokratik sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Sahip olduğu yönler ve bileşenleriyle, bütünleşik bir sistem olarak demokratik ulus modeli, geliştirildiği takdirde çözüm ve barış için önemli bir projedir.

4. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) DAİŞ’in bitirilmesine dönük kararları yerine getirilmelidir. Adaletin sağlanması için DSG’nin tutukladığı binlerce DAİŞ’li ve ailelerinin yargılanacağı bir uluslararası mahkeme, Kuzey ve Doğu Suriye’de kurulmalıdır. Bu mahkemenin kuruluşunda da uluslararası koalisyon Özerk Yönetim’e maddi ve lojistik destek vermelidir.

5. Kadınlara yönelik gerçekleştirilen soykırım konusunda ve kadınların özgürlüğünü ve onurunu korumak için kadınların haklarını her alanda güvence altına alacak yeni bir siyasi ve toplumsal sistem ihtiyacı bulunmaktadır.

6. IŞİD tarafından çocuklara yönelik gerçekleştirilen vahşetin bir sonucu olarak çocukların savaş mağdurları olarak görülmeleri, rehabilite edilmeleri, topluma entegre edilmeleri ve onlara güvenli ve kalıcı bir ortam sağlanması gerekmektedir.

7. Radikal İslam’a karşı demokratik İslam kavramını öne çıkararak dinlerin maneviyatı ve ahlaki değerleri vurgulanmalıdır. Radikal İslam’ın aksine İslamiyet’in maneviyatı ve dinlerin toplumdaki yaygınlığı toplumların ahlaki yönlerini güçlendirmektedir.

8. Şengal’de Yezidi Kürtlerin, özellikle de Yezidi kadınların uğradığı soykırım göz önünde bulundurulduğunda, Birleşmiş Milletler’in bu soykırımı tanıması ve haklarını tanıyarak ve tercihlerine saygı duyarak Yezidiler’in haklarını güvence altına alması gerekmektedir. Bu insanların yeniden bir yıkımla karşı karşıya kalmamaları için bu bir gerekliliktir.

9. Afrin, Türk işgal güçlerinin destek verdiği cihatçı ve aşırı gruplar tarafından demografik değişime ve etnik temizliğe maruz kalmıştır. Bu gruplar, Mücahit ile El Nusra Cephesi’nin farklı isimler altında devam eden halleridir. Bu yüzden, bu gruplara karşı savaşmak bölgenin ve tüm dünyanın güvenliği için şarttır.

10. IŞİD’in coğrafi anlamda sona erdiği 23 Mart tarihi dünya genelinde DAİŞ’i Bitirme Günü olarak ilan edilmelidir.”

International Forum On ISIS: Dimensions, Challenges And Strategies for Confrontation

A forum on how to deal with the remnants of Daesh, and their continuous threat was just held in the town of Amude in North Eastern Syria, a region in which Daesh has inflicted great pain and caused so much death and destruction through their horrendous terror regime, also known as the caliphate. The region did not only suffer, because the people rose up and defeated this monstrous enemy, they thought with bravery and determination, many comrades lost gave their lives secure the freedom of the people, we are forever in their dept, their sacrifice will never be forgotten. We owe it to these great martyrs, and indeed all the victims of the crimes committed by Daesh to find a solution on what to do with supporters of Daesh, and to make sure that they are not only defeated geographically but also on the ideological level.

The forum on how to deal with Daesh was attended by more than 200 people, of these was a special committee of 125 experts and local leaders. The task of finding a common solution to the problems of Daesh was entrusted to these experts who consisted of a broad spectrum of analyst, terror experts, diplomats, lawyers, religious experts, military experts, people from the autonomous administration and leaders of the YPJ and YPG.

The basis for holding this forum was that Deash sleeper cells are increasing their activities following the territorial defeat of the caliphate. We see this through the burning of crops( about 20 percent of this years harvest has gone up in flames) and a steady increase in sabotage actions directed at both military personnel and civil leaders. Furthermore about 13000 Daesh fighters are currently detained by SDF, of these about 1000 a foreign nationalities. Even more Daesh wives are held in camps across  Syria along side their children. For these people a solution must be found. Also the forum focused on studying the genocides committed by Daesh. Last but not least the forum aimed at finding a way to eradicate the ideology of Daesh.

The forum lasted for 3 days, the first day there was presentations from those affected by the crimes of ISIS, among those Yezedi woman from Sinjar, a survivor from the Daesh attack in Paris, a survivor from Kobane and one from Deir ez Zour. They shared the stories of horrendous genocides inflicted upon their communities.

Hereafter a discussion was held on historic roots of Daesh, and after this massive amounts of evidence was presented on the link between Turkey and Daesh, and on how the to this day are still the main supporter, both logistically and ideologically, of Daesh.

The second day continued with further discussions, firstly on the repression an role of woman within Daesh. But also about the role of woman in overcoming the terrorist organization, in this discussion it was stressed that woman need to build independent self defense structures, both in civil society and military, to not rely on the mercy of men. After this a new panel started and the possibilities for an international court i North East Syria was held. Then a panel on the economy of Daesh and their internal structure was held, here once again the role of Turkey as the main supporter of the terrorist was made obvious. There was also shed light upon Daesh use of agents to destabilize a region before moving in.

The last day the forum discussed the legal aspects of Daesh. And after this the committee came to some conclusions, unfortunately turkeys responsibility in the crimes of Daesh only received minor notice, but still some important conclusions was agreed upon. The statement of forum is as follows:

Develop a joint strategy with the coalition and the international community to combat security, intellectual, cultural, economic and social aspects of ISIS terrorism.

  1. İn order for ISIS not to reorganize itself, there is a need to establish security and stability in the region. This requires support for self-administration in various areas.
  2. Despite the enormous sacrifices made by the People’s and Women’s Protection Units and the Syrian Democratic Forces to protect the region and the world from terrorism, and despite the constructive role played by the self-administration of North and East Syria during the years of the Syrian crisis, the lack of participation of Syria’s residents in negotiations to resolve the Syrian crisis is a gross injustice against the components of the region, which is a negative factor affecting the issue of security and political stability. Therefore, the concerned authorities and the international powers should involve the political administration in the north and east of Syria in the process of negotiations with adequate representation.
  3. To find a solution to the Syrian crisis and the region, there is a need for a new democratic system that cuts off the sources that produced the extremist organizations. The democratic nation as an integrated system with its dimensions and components is a model of solution and a peace project if it is developed.
  4. In pursuance of Security Council resolutions relating to counter-terrorism and justice, an international tribunal should be established in northern and eastern Syria to prosecute tens of thousands of members of ISIS and their families, who are detained in self administration camps. international coalition should provide material and logistical support to assist the self-administration in this realization.
  5. In terms of the perpetration of genocide against women, and in order to protect women’s freedom and dignity, there is a need for a new political, and social system that guarantees the rights of women in all spheres.
  6. As a result of violence against children by ISIS, it is necessary to view children as victims of war, rehabilitate them and integrate them into their communities of origin, and protect them by providing a safe and stable environment for them.
  7. Emphasis on the spirituality of religions and their moral values by highlighting the concept of democratic islam in the face of radical islam; the spirituality of islam and the generality of religions reinforce the moral aspects of societies, and that does not represent islam.
  8. Given the exposure of the Kurdish Yezidis and Yezidi women in Shengal to genocide by ISIS, it is necessary for the United Nations to recognize this genocide and ensure the rights of the Yezidis in Iraq by recognizing their rights and respecting their choices. This is necessary to protect these people from a new annihilation.
  9. Afrin is subjected to demographic change and ethnic cleansing by jihadist and extremist factions, which are supported by the Turkish occupation state. it is a continuation of the Mujahedeen and the al-Nusra Front under different names. Therefore, combating these organizations is necessary for the security of the region and the world as a whole.
  10. Make the day of 23rdMarch, the day of the end of ISIS geographically, the international Day to Celebrate the Elimination of Terrorism.

 

Facebook

CEVAP VER

Please enter your comment!
Adınızı buraya yazınız