Devrim Rüzgarı Peşinde Bir Serüvenci; Ulaş Adalı Ölümsüzdür! – DKP/Birlik

486

DKP’nin inşasının her adımında yer alan, emek koyan, birleşik devrim mücadelemizin komutanı, HBDH Yürütme Komitesi üyesi Ulaş Adalı yoldaşı, beş yıl önce bugün ölümsüzlüğe uğurladık. Ulaş yoldaş, en zor zamanlarda, Kobane’ye koştu. “Kobane düştü, düşecek” denilen zamanlarda, akıntının yönünü değiştirmek için ölümüne direnen Kürt halkının yanında oldu, yoldaşlarıyla birlikte mevzi mevzi silah çatarak, sokak sokak dövüşerek, tarihin akışını devrimden, devrimcilerden yana hızlandıranlardan oldu.

Ulaş yoldaş, hem bir komünar, hemde bir özgürlük savaşçısıdır; komutandır. Devrimci kopuşun, yeniyi yaratmanın; eskinin nostaljisine sarılarak, eskinin kodlarıyla hareket ederek değil, günün görevlerine sımsıkı sarılarak, devrimin partisini inşa etmekten geçtiğinin bilincindeydi ve buna uygun bir mücadele pratiği ördü. Mücadelesini ve eylemini, devrimci hareketin birikimini ve deneyimini, Türkiye metropollerinden Rojava’ya, Rojava’dan Medya Savunma Alanları’na taşıdı. Türkiye’nin Gökhan’ı, Rojava ve Medya Savunma Alanları’nın Ulaş’ı olarak mücadele tarihinde yerini aldı. Enternasyonalist bir devrim savaşçısı olarak, Rojava devrimine katılırken Türkiye devriminin gereklerine uygun bir öznenin, Devrimci Komünarlar Partisi’nin inşasını da bir o kadar yaşamsal gördü. Türkiye devrimi ile Kürdistan devriminin iç içeliğini en ileriden kavrayanlardan oldu ve buna emek koyarak, birleşik devrim hareketinin inşasında yer aldı.

O, HBDH’ın oluşumunda ve mücadelesinde kurucu bir devrimciliği icra etti. Birleşik devrim hareketinin bir komutanı olarak, devrimci savaş alanlarında konumlandı. Üstlendiği görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirerek, HBDH ruhu ve pratiğinin cisimleşmesine öncülük etti. HBDH’ın örnek bir militanı ve komutanı olarak ölümsüzlüğe yürüdü.

Ulaş yoldaş, Türkiye devrimci hareketinin ileri birikimlerinden beslenerek kendi zamanlarımızı yaratma cüretiyle hareket eden, bunun için tarihte-zamanda kırılma yaratan bir pratiği sergileme iddiasındaki Komünar çizginin, mimarlarından biridir. Bir röportajında; Zamanın ruhu devrimci dönüşüm çağını tarih sahnesine geri çağırıyorder. O, bu sözlerinde ifade ettiği gibi, tarihin çağrısına yanıt olmak için yola düşmüştür. Bu, mücadelede soluksuz, sınırsız, tereddütsüz ve amansız bir kavgayı sürdürmek demektir.

Mücadelenin ihtiyaçlarına cevap olan, çözüm üreten ve aynı zamanda ihtiyaçları aşma iradesi ve pratiğini somutlaştıran bir serüvenciydi Ulaş yoldaş. Hayalgücünü hep heybesinde taşıdı. Eskinin tekrarında ısrar eden, Komünar çizgiyle buluşmayan değil, tersine, devrimci yenilenmede, değişim-dönüşümde ısrarın öncüsü oldu. Yaşamında devrimci tutarlılığı hep şiar edindi. Bu yönüyle fikir-zikir ve eylem birliğini kendi kişiliğinde somutlaştırmış bir öncü komünar ve özgürlük savaşçısıydı.

Ulaş yoldaş, yetersiz, eksik devrimciliği sadece eleştirmekle kalmadı. Devrimin ihtiyaçlarına uygun yeni biçimler ve yeni ritimler geliştirme arayışında oldu. Devrimci kuruculuğu, soyut olarak ele almadı, kendi kişiliğinde ve eyleminde devrimci kurucu misyonu örgütledi. ‘90’ların ortalarında başlayan yürüyüşü, yollar, nehirler, dağlar aştı. O son güzel noktayı koyana, ölümsüzlük iksirini içene dek, devrimin ışığını nerede gördüyse oraya kendisini kattı. Komünar kopuş hamlesinin öncülerinden ve kurucularından biri oldu.

Devrimin bir engeli haline gelmiş, işlevini ve anlamını kaybetmiş ne varsa bir kenara atmaktan çekinmeyen, reddin adıdır komünar devrimcilik. Ulaş yoldaş, “Sizce de yeniyi yaratma eylemi, biraz da gerçek ile çelişmeye girmeyi göze almak anlamına gelmez mi?” diyordu. Bu söz, koşullara teslim olan ve kendi dar dünyasına sıkışan devrimcilikten, kopuşun bir ifadesidir.

Ulaş yoldaşın, gözlerindeki ışıltıya, yüzündeki gülüşe yansıyan devrim umudunu ve inatçılığını, adanmışlığını, kavgasını yüklenmiş olarak yürüyoruz. Onun ve tüm ölümsüzlerimizin izlerini takip ediyoruz. Birleşik devrim hareketinin bayrağını, mücadelesini Ulaş yoldaştan aldığımız miras ile Türkiye’ye taşıyacağız! DKP/Birlik savaşçıları olarak, ölümsüzlerimizin açtığı yolda, tüm engebe ve zorluklara rağmen, ilerleyecek, devrime koşacağız!

Ulaş Adalı (Gökhan Taşyakan) Ölümsüzdür!

Yaşasın devrim ve sosyalizm!